Adviesbureau TCM

Tel. + 31 (0) 6 29 311 589
E-mail info@totalcateringmoerdijk.nl

Nieuws

Gastvrijheid! De toekomst in de ouderenzorg

Zoals aangetoond door een onderzoek van de Hoge Hotelschool Maastricht verandert het wensen- en behoeftepatroon van ouderen. De hedendaagse ouderen ervaren de aangeboden services en diensten in zorginstellingen als goed, en zijn tevreden met wat hen aangeboden wordt. De toekomstige groep ouderen, de babyboom generatie, is daarentegen veel kritischer en stelt hogere eisen.

Waar de hedendaagse ouderen het aanvaardbaar vinden dat een maaltijd een week van tevoren besteld moet worden, vindt het merendeel van de toekomstige generatie eenzelfde besteltermijn onacceptabel. Zij wensen maximaal drie dagen van tevoren aan te geven wat zij willen eten.

Een ander groot verschil tussen de hedendaagse en de nieuwe generatie ouderen is de visie op het gebied van het openstellen van de zorginstelling voor buurtbewoners. Waar de huidige ouderen het veelal als ongewenst beschouwen, blijkt dat de toekomstige generatie ouderen het juist wenselijk acht om buurtbewoners te betrekken bij dagelijkse activiteiten van de zorginstelling.

Tevens wensen de toekomstige generatie ouderen vaker activiteiten die gezamenlijk kunnen worden gedaan, terwijl de huidige generatie genoegen neemt met zelfstandige activiteiten, zoals breien of kaarten maken.

Kortom, de huidige generatie ouderen heeft dus hele andere wensen dan de nieuwe generatie ouderen.