Adviesbureau TCM

Tel. + 31 (0) 6 29 311 589
E-mail info@totalcateringmoerdijk.nl

Nieuws

Ouderen: Tevreden en kritisch in één generatie

Het wensen en behoeftepatroon van ouderen is aan het veranderen. De hedendaagse ouderen, geboren voor de tweede wereldoorlog, ervaren de aangeboden services en diensten in zorginstellingen als goed, en zijn tevreden met wat hen aangeboden wordt. De babyboom generatie die de toekomstige groep ouderen vormt, is veel kritischer en stelt hogere eisen aan de aangeboden services en diensten.

Deze conclusie werd getrokken door studenten van de Hoge Hotelschool Maastricht na onderzoek dat zij hebben uitgevoerd om de wensen en behoeften van belanghebbenden van woon-zorginstelling de Thuishaven (Scheveningen) in kaart te brengen. Het enquêteonderzoek is uitgevoerd onder huidige bewoners, toekomstige bewoners van de Thuishaven, buurtbewoners en verenigingen en heeft ruim 160 belanghebbenden bereikt.

De ondervraagde, hedendaagse ouderen, geven aan dat zij het aanvaardbaar vinden dat een maaltijd een week van tevoren besteld moet worden. Opvallend is dat dezelfde besteltermijn niet meer acceptabel wordt gevonden door het merendeel van de toekomstige generatie. Zij wensen maximaal drie dagen van tevoren aan te geven wat zij willen eten. Hieruit valt te zien dat de toekomstige generatie veel kritischer is op dit punt. Waar de huidige en toekomstige generatie het met elkaar eens is, is dat zij graag een gemeenschappelijke ruimte hebben waar zij met vrienden en familie een hapje of een drankje kunnen nuttigen. Het liefst moet deze ruimte ook de gehele dag open zijn. Dit komt ook naar voren uit een trendanalyse. Toonaangevende zorginstellingen hebben vaak een brasserie als gemeenschappelijke ruimte.

De trendanalyse toonde ook aan dat verschillende zorginstellingen al goed bezig zijn op het gebied van gastvrijheid in de zorg. Enkele van deze zorginstellingen hebben hier zelfs een prijs voor gewonnen, uitgereikt door Gastvrije zorg met sterren, een waarderingssysteem voor de kwaliteit van de gastvrijheid in een zorginstelling. Verder kwam uit onderzoek dat huidige ouderen erg tevreden zijn over bijvoorbeeld aangeboden activiteiten. De toekomstige ouderen hebben echter hele andere wensen op dit gebied. Zij wensen vaker activiteiten die gezamenlijk kunnen worden gedaan, zoals biljarten of bingo, terwijl de huidige generatie genoegen neemt met breien of kaarten maken.

Het openstellen van de zorginstelling voor buurtbewoners wordt door 80% van de huidige ouderen als ongewenst beschouwd. Zij geven vaak aan in interviews dat zij het liever huiselijk houden in de omgeving waar zij wonen. Het opmerkelijke hieraan is dat zorginstellingen dit wel vaak hoog op hun agenda hebben staan. Uit onderzoek onder de toekomstige generatie ouderen is gebleken dat zij het ook wenselijk vinden om de buurtbewoners te betrekken bij de dagelijkse activiteiten van de zorginstelling. Uit deze onderzoeken kan dus worden geconcludeerd dat de huidige generatie ouderen hele andere wensen heeft dan de nieuwe generatie ouderen.

De nieuwe generatie is kritisch, veeleisend en komt eraan!