Adviesbureau TCM

Tel. + 31 (0) 6 29 311 589
E-mail info@totalcateringmoerdijk.nl

Nieuws

Beoordeling voedingsconcept Máx á la Carte

TCM concept Máx á la Carte beoordeeld door Wageningen UR en Ministerie LNV
De rapportage van Wageningen University and Research Centre beschrijft, analyseert en kwantificeert de methode van uitserveren zoals deze is ontwikkeld door Total Catering Moerdijk en deze wordt toegepast binnen het Máxima Medisch Centrum (MMC). MMC bereidt sinds 2009 zelf geen maaltijden meer. DMC Maaltijdservice is de leverancier van maaltijdcomponenten.

Voedingsassistenten komen met speciale maaltijdwagens (regenereerwagens) op de afdelingen zodat patiënten ter plekke kunnen beslissen waar ze zin in hebben en hoeveel ze willen eten. Dit nieuwe concept sluit aan bij een gezond en duurzaam voedselpatroon. De maaltijdservice resulteert in positieve effecten op het gebied van ‘people’, ‘planet’ en ‘profit’. Het concept resulteert in een verbeterde service aan de patiënt, terwijl er geld bespaard wordt, de CO2-productie gereduceerd wordt en voedselverspilling tegengegaan wordt.

De beleving van een maaltijd is niet enkel afhankelijk van de kwaliteit van het voedsel. De ambiance waarin gegeten wordt speelt een minstens zo grote rol. Binnen het uitserveerconcept neemt het creëren van een fijne ambiance daarom een belangrijke rol in. Patiënten hebben contact met de daarvoor opgeleide voedingsassistenten, krijgen de kans om het voedsel te beleven (te ruiken en te zien) en kunnen (indien zij daartoe in staat zijn) aan tafel eten. Het eten waar de patiënt ter plekke voor kiest wordt mooi opgemaakt en het bord wordt opgediend op een aantrekkelijke placemat. Deze op het oog kleine aanpassingen komen de ambiance en daardoor de beleving van de maaltijd ten goede. Voedingsassistenten merken op dat zij zelfs ernstig zieke patiënten aan het eten krijgen, wellicht slechts in kleine porties, maar voorheen kwamen de maaltijden van deze patiënten onaangeroerd retour.

Met betrekking tot ‘people’ kan gesteld worden dat de beoordeling van de patiënten gestegen is. Zij waarderen de maaltijden nu met het schoolcijfer 8, terwijl dit voorheen een 6,3 was. Dit wordt veroorzaakt doordat dat de patiënten een goede maaltijd in een fijne ambiance aangeboden krijgen en ter plekke een groot aantal keuzeopties hebben. Ook de tevredenheid van medewerkers is met 2 schoolcijfers toegenomen.

Het maaltijdconcept heeft ook effecten op het aspect ‘planet’. Er wordt bespaard op waterverbruik en in kleine mate ook in energieverbruik. Er is dus sprake van een CO2-reductie. Ook door een reductie van het aantal transportbewegingen Voorheen had MMC zes leveranciers en werd 6 maal per week beleverd. Nu heeft MMC nog maar 1 leverancier en wordt MMC 3 maal per week beleverd. Een zeer belangrijke besparing wordt ook gedaan op het gebied van voedselverspilling. Voorheen belandde 36 tot 48% van de maaltijden in de prullenbak. Tegenwoordig bedraagt de verspilling nog slechts 2,2%. Deze forse afname wordt mede

Met betrekking tot ‘profit’ zijn er ook de nodige effecten van het maaltijdconcept waar te nemen. MMC bespaart jaarlijks circa 1 miljoen euro. Deze besparing komt deels voor uit de verlaagde facilitaire kosten (er is geen sprake meer van twee volledige keukens). Ook wordt bespaard op personeelskosten: het aantal FTE in de keuken is op locatie Veldhoven afgenomen van 32 naar 17 FTE. Daarbij geldt ook dat op de maaltijden bespaard wordt. Voorheen kostte een maaltijd MMC € 5,60 per stuk, terwijl dat nu nog maar € 4,- per stuk isDeze besparing komt voornamelijk voort uit het feit dat er nu veel gerichter ingekocht kan worden: de voedingsassistenten kennen hun patiënten. Dit blijkt ook uit de lage dervingcijfers: bijna alles wat wordt besteld wordt tegenwoordig opgegeten.

Zoals reeds gesteld vormt ondervoeding een probleem binnen de gezondheidszorg: prevalentiecijfers zijn hoog. Het maaltijdenconcept van MMC biedt een stimulans tot eten. Dit impliceert dat het maaltijdconcept bijdraagt aan het voorkomen van ondervoeding en daarmee de opnameduur van patiënten helpt beperken. Dit betekent dat het maaltijdconcept bijdraagt aan het besparen op kosten voor ligdagen, medicijngebruik en behandelkosten. Dit is een besparing met hoge potentie. Echter, omdat een 0-meting ontbreekt kan de huidige situatie niet (zuiver) met de oude situatie vergeleken worden. Hierdoor is het kwantificeren van deze besparing momenteel helaas niet mogelijk.

Implementatie van het MMC maaltijdconcept in een ander ziekenhuis hoeft niet per definitie ook tot succes te leiden. Implementatie vereist de nodige re- of herorganisatie en maatregelen. Om deze reden is met betrekking tot de effecten van het maaltijdconcept onderscheid gemaakt tussen effecten die direct gerelateerd zijn aan de uniciteit van het Máx a la Carte concept en de effecten die ook zijn bereikt zouden zijn indien MMC ‘enkel’ de maaltijdvoorziening zou hebben uitbesteed in combinatie met het portioneren en uitserveren aan bed. Máx a la Carte blijkt uniek te zijn op het vlak van ambiance, stimulans tot eten, toegenomen patiënt- en medewerkertevredenheid en afnemende medicijn- en behandelkosten.

Volledig rapport Wageningen UR en Ministerie LNV (PDF)