Adviesbureau TCM

Tel. + 31 (0) 6 29 311 589
E-mail info@totalcateringmoerdijk.nl

Nieuws

Van voedselverspilling naar rendement in de zorg

Symposium "Van voedselverspilling naar rendement in de zorg"
Adrie Jongenelen presenteerde op 8 juni 2011 namens TCM Moerdijk een praktijk case van het Máxima Medisch Centrum.

Resultaten en besparingen
Wageningen UR Food & Biobased Research en DMC Maaltijdservice organiseren hierover het symposium 'Van voedselverspilling naar rendement in de zorg'.

Voedselverspilling
Voedselverspilling is een thema dat hoog op de agenda staat van onze overheid maar inmiddels ook van menig organisatie. Ook bij consumenten krijgt het thema voedselverspilling steeds meer aandacht. Door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) is enige tijd geleden de aftrap gegeven voor een campagne om voedselverspilling in 2015 met 20% te hebben verminderd. Jaarlijks wordt nu in de gehele voedselketen voor zo’n € 4,4 miljard aan voeding verspild.

Sterke afname voedselverspilling
In opdracht van het EL&I is een onderzoek uitgevoerd door Food & Biobased Research naar de effecten van een nieuwe, baanbrekende wijze van presentatie en uitserveren van maaltijden in het Máxima Medisch Centrum (MMC) met locaties in Eindhoven en Veldhoven. Het MMC heeft de productie van maaltijdcomponenten voor haar patiënten uitbesteed aan DMC Maaltijdservice in Lekkerkerk.

De bereikte resultaten met dit nieuwe concept zijn opzienbarend te noemen. Een zeer relevant effect van het concept is het tegengaan van voedselverspilling. De afname van verspilling is spectaculair. Werd voorheen meer dan 30% van de maaltijden weggegooid, nu is dat nog slechts 2%. Dit staat dan nog los van besparing op energie en personeelskosten door de maaltijdproductie uit te besteden en andere relevante zaken.

Groeiende patiënttevredenheid en rendement gaan hand in hand
Waardering voor de maaltijd en patiënttevredenheid zijn onderwerpen die al geruime tijd in de belangstelling staan. Mede gezien het bovenstaande wint dit onderwerp aan aandacht. In Ziekenhuis de Gelderse Vallei is een concept getest waarbij Wageningen University en Sodexo betrokken zijn: een innovatieve, klantgerichte manier van het dagelijks bestellen, serveren en beleven van eten en drinken, die bijdraagt aan een aangenaam verblijf van de patiënten in het ziekenhuis. De combinatie van patiënttevredenheid en het tegengaan van voedselverspilling zal door middel van de twee genoemde praktijkcases op toegankelijke en attractieve wijze naar voren worden gebracht.